Důchod, spoření, investování aj. – snaha myslet na budoucnost

Tímto článkem bych chtěl přijít na to, jakým způsobem se stát finančně zajištěný, nezávislý na státu, s co nejnižším rizikem krachu. Rád by přišel i na správné řešení cash flow. Článek bych rád časem postupně rozšiřoval

Pokračování textu Důchod, spoření, investování aj. – snaha myslet na budoucnost