Zkušenosti z nahlášení volné živnosti (vedlejší) zdravotní pojišťovně.

Po zažádání o výpis živnostenského listu jsem byl odkázán paní úřednicí na svou zdravotní pojišťovnu a okresní správu sociálního zabezpečení. Nový uchazeči o živnost se musí nahlásit na tyto úřady sami.

Otázka do kdy se nahlásit na zdravotní pojišťovnu? – do 8-mi dní od zahájení výdělečné činnosti. Pokud jste u VZP doporučuji  Vám přečíst tento článek.

V článku se dozvíte:

Za zahájení výdělečné činnosti se nepovažuje pouhé získání živnostenského listu, nebo jiného oprávnění k provozování samostatné výdělečné činnosti.

Za zahájení výdělečné činnosti se pro účely zdravotního pojištění považuje okamžik, kdy OSVČ začne vykonávat činnost s cílem „mít příjem“ (objednávky, fakturace, uzavření smlouvy o dílo, pohyby na bankovním účtu atd.)

Kdy a jak jsem to řešil já?

Já osobně jsem nad tím moc nepřemýšlel a prostě jsem si zašel na pojišťovnu sedmý den od zažádání o výpis.

Kladl jsem si otázku zda něco pudu potřebovat.

Původně jsem netušil zda budu potřebovat živnostenský výpis (ten jsem obdržel do 5 dne…v pondělí jsem zažádal a v pátek jsem jej obdržel) a nebo znát něco jiného (např. IČO). No nakonec nic z toho jsem nepotřeboval.

K nahlášení jsem potřeboval jen občanku a kartičku VZP. Teď si však nejsem na 100% jist jestli jsem dával oba doklady nebo jen jeden z nich. Nicméně tyto doklady nosíme skoro pořád, takže no problem. Nic jiného tedy není třeba.

Oznámil jsem také, že i nadále budu zaměstnán u firmy a že živnost mám jako vedlejší. Zdravotní tedy platí zaměstnavatel…

Dále se mne paní zeptala, kdy jsem začal s živnosti. Nahlásil jsem den vzniku oprávnění, který jsem měl uvedený na výpisu z živnostenského rejstříku. Den se mi rovnal se dnem, kdy jsem zažádal o výpis (tedy první úřední den roku).

Kolik jsem toho podepisoval?

Nakonec jsem tedy podepsal pouze 1 papír, na něm jsem měl zkontrolovat číslo pojištěnce zda souhlasí a to bylo vše….hurá nahlášeno.

Další obdržené informace, aneb jak je to s placením zdravotního?

Paní mne ještě informovala, že první rok nebudu platit zálohy na zdravotní (vedlejší činnost při zaměstnání). Avšak pozor… zdravotní pojištění doplatím jednorázově při odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích dle skutečně dosaženého zisku. (odevzdává se příslušné zdravotní pojišťovně)

No už se těším na vyplňování dalších papíru 🙂

Teď už jen zkontrolovat zda jsem opravdu správně nahlášen. Akorát teď zrovna nevím jak a já blb se nezeptal 🙂 … takže to musím zjistit. Doufám, že to bude možné dohledat na Moje VZP.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *